Historia kołem sie toczy?

  Zainteresuj tematem więcej osób:


Zdrapka 24-04-16 12:23

[LINK] Zielona koniczyna oplata publiczne posadki Już w 1993 r. PSL szło do wyborów pod hasłem „Polsce potrzebny jest dobry gospodarz”. Do dziś po mistrzowsku wciela je w życie. Kiedy Władysław Kosiniak-Kamysz został w listopadzie 2011 r. ministrem pracy, musiał zrezygnować z zasiadania w radzie nadzorczej (RN) spółki Hotel ORW Azoty z grupy ZAK Kędzierzyn. Kto zajął jego miejsce? Marcin Horyń, szef młodzieżówki PSL w Małopolsce i członek gabinetu politycznego Kosiniaka-Kamysza. Szef resortu pracy idzie tropami starszych kolegów. Wszyscy ministrowie spod znaku zielonej koniczynki realizują hasło z ostatnich wyborów: „Najważniejszy jest człowiek”. Pod warunkiem, że to człowiek PSL, nawet jeśli skompromitowany. 142 mln zł - tyle zarobili działacze PSL, ich znajomi i rodziny z naszej listy przez niecałe pięć lat od objęcia władzy. Roman Kwaśnicki, kandydat PSL na prezydenta Jeleniej Góry, na fotelu prezesa KRUS zabawił osiem miesięcy. Odszedł we wrześniu 2008 r. za „uchybienia o charakterze organizacyjno-administracyjnym”, jak tłumaczył ówczesny minister rolnictwa Marek Sawicki. Media pisały o nepotyzmie, tworzeniu stanowisk pracy pod konkretne osoby i licznych podróżach służbowych, z których większość wiodła w rodzinne strony prezesa. Rok później Kwaśnicki był już (i jest do dziś) wicedyrektorem Zakładu Doświadczalnego Bonin, działającego przy Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, podlegającego resortowi rolnictwa. Zakład specjalizuje się w nasiennictwie ziemniaka i zbóż, a Kwaśnicki jest zootechnikiem, który pracował głównie w oświacie i w KRUS. Historia Kwaśnickiego jest jedną z wielu, które opisujemy w poniedziałkowym "Pulsie Biznesu" Jak ludowcy dzielą strefy wpływów? MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI (40 osób z listy) Najwięcej posad do obsadzenia PSL ma w jednostkach podległych resortowi rolnictwa. Są to KRUS, ARiMR, ARR i ANR (opisujemy je osobno), ale też inspekcje (np. ochrony roślin i nasiennictwa) czy 12 instytutów naukowych i ich spółki. Za rządów Marka Sawickiego, byłego już ministra i wiceprezesa PSL, dyrektorem w KRUS została jego szwagierka, a zastępcą szefa Centralnej Biblioteki Rolniczej — teść syna. Przemysław Litwiniuk, były szef gabinetu Sawickiego, jest rekordzistą: był na państwowym garnuszku w siedmiu różnych miejscach. W 2011 r. wpłacił na rzecz PSL ponad 20 tys. zł. AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA (132 osoby z listy) To głównie przez tę agencję płyną na polską wieś pieniądze z UE. I właśnie tę agencję oplata największa sieć działaczy partii spod znaku zielonej koniczynki. Są wszędzie: w centrali, oddziałach wojewódzkich i biurach powiatowych. Aż 38 osób odnaleźliśmy też w zarządach i radach nadzorczych spółek podległych ARiMR, a zarządzających hurtowymi rynkami rolnymi. Niemal dokładnie 3,5 roku (do ostatniego czwartku) prezesem ARiMR był formalnie bezpartyjny Tomasz Kołodziej — syn Ryszarda Kołodzieja, byłego posła i wiceministra rolnictwa z PSL, który tylko w 2011 r. wpłacił na konto PSL 12 tys. zł. AGENCJA RYNKU ROLNEGO (36 osób z listy) To druga z agencji pośredniczących między UE a polskim sektorem rolnym. Pierwszym prezesem ARR z ramienia PSL był Bogdan Twarowski. Zasłynął bizantyjskimi rządami i tym, że jednego dnia odwołał wszystkich dyrektorów regionalnych, a wakaty zaczął obsadzać ludowcami. Jego następca — Władysław Łukasik, to jeden z niesławnych bohaterów tzw. taśm PSL. Dziś obaj mają status oskarżonych o przekroczenie uprawnień przez wydawanie poleceń zatrudniania lub zwalniania z ARR konkretnych osób. Nie przyznają się do winy. AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH (25 osób z listy) W tej agencji, zarządzającej państwowymi nieruchomościami rolnymi, znaleźliśmy najmniej działaczy PSL. Z dwóch powodów: dopiero w lutym 2012 r. ludowcy za sprawą swojego byłego posła Leszka Świętochowskiego „odzyskali” ANR z rąk PO, a poza tym w ANR jest najmniej posad do obsadzenia — w przeciwieństwie do ARiMR, nie ma biur powiatowych, a podległe jej spółki (takie jak np. stadniny koni) nie mają rad nadzorczych. Polityków PSL jest więc w ANR stosunkowo niewiele, ale rekompensują to ich pensje: sporo wyższe niż w ARR czy ARiMR. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA (47 osób z listy) W resorcie skarbu „głównym kadrowym” ludowców jest Jan Bury, wiceprezes PSL i wiceminister skarbu od listopada 2007 r. do lipca 2012 r. Najwięcej działaczy partii chłopskiej i członków ich rodzin można znaleźć w zarządach i radach nadzorczych spółek z branży energetycznej, którą nadzorował Bury. Wśród szczęśliwców sprawdzających się w biznesie znaleźliśmy m.in. byłych wspólników w interesach byłego wiceministra i jego znajomych z czasów działalności w Związku Młodzieży Wiejskiej, któremu szefował w latach 1990-96. KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (54 osoby z listy) KRUS to instytucja odpowiedzialna za ubezpieczenia społeczne rolników. Za rządów PSL i PO miała trzech prezesów: Romana Kwaśnickiego, Henryka Smolarza i Artura Brzóskę — wszystkich spod znaku zielonej koniczynki. Najgłośniej było o pierwszym — odszedł oskarżany o nepotyzm i nadużywanie podróży służbowych. W KRUS także można dostrzec dzielenie stanowisk według partyjnego klucza. Możliwości jest wiele — poza oddziałami wojewódzkimi kasa posiada ponad 250 mniejszych tzw. placówek terenowych. MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ (32 osoby z listy) Spośród jednostek podlegających resortowi pracy upartyjnienie najlepiej widać w ochotniczych hufcach pracy. Ich szefem od stycznia 2008 r. do lipca 2012 r. był Jerzy Mormul, członek zarządu wojewódzkiego PSL w Opolu. W OHP znaleźliśmy jeszcze 27 innych działaczy partii chłopskiej, a kilku kolejnych też w PFRON i ZUS. Licznie reprezentowani w tym gronie są ludowcy z województwa lubuskiego — tego samego, w którym szefem struktur PSL jest Jolanta Fedak, minister pracy z pierwszego rządu Donalda Tuska. SAMORZĄDY WOJEWÓDZKIE (85 osób z listy) Działacze PSL sprawdzają się nie tylko na państwowym, ale także samorządowym wikcie. W niemal wszystkich województwach można znaleźć ludowców z lukratywnymi posadami. Są w spółkach, ośrodkach ruchu drogowego, urzędach pracy, funduszach ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a nawet szpitalach, muzeach czy filharmoniach. Najhojniej stanowiskami obdziela kolegów Adam Struzik, nie tylko członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL, ale również marszałek województwa mazowieckiego od, bagatela, 11 lat. MINISTERSTWO GOSPODARKI (26 osób z listy) Resortowi gospodarki, któremu szefuje prezes PSL Waldemar Pawlak, podlegają m.in. spółki górnicze, specjalne strefy ekonomiczne i wydziały promocji handlu i inwestycji w polskich ambasadach. Wszędzie znaleźliśmy ludowców. W górnictwie sprawdza się m.in. Eugeniusz Postolski, który wcześniej nie sprawdził się jako wiceminister, odpowiedzialny za? górnictwo. W jednej z SSE posadę szefa RN znalazła wiceprezes partii Jolanta Fedak, której powinęła się noga w wyborach do Sejmu. Za granicą natomiast sprawdza się m.in. syn Andrzeja Śmietanki, jednego z niesławnych bohaterów tzw. taśm PSL. źródło: puls biznesu Prezentujemy 408 nazwisk. To działacze PSL, członkowie ich rodzin i znajomi, którzy zasiadają lub zasiadali w ciągu 5 ostatnich lat w spółkach i instytucjach państwowych. Paweł Abramczyk kierownik PT KRUS w Wyszkowie kandydat PSL w wyborach do rady powiatu wyszkowskiego Andrzej Bieńko dyrektor lubelskiego oddziału ARiMR prezes ZP PSL w Lublinie, kandydat tej partii na prezydenta Lublina Elżbieta Brzuch kierownik BP ARiMR w Janowie Lubelskim kandydatka PSL w wyborach do rady powiatu janowskiego Józef Czerwiński p.o. zastępcy komendanta pomorskiego oddziału OHP, szef komisji rewizyjnej pomorskiego ZW PSL Marcin Adamczyk zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, sekretarz PSL w Częstochowie, szef ZMW w tym mieście Jan Andrykiewicz członek rad nadzorczych: Radio Zachód i Zielonogórski Rynek Rolno-Towarowy były poseł PSL, członek ZW PSL Artur Andrysiak członek zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza i rad nadzorczych Polskiego Radia i spółki córki WORD w Warszawie dyrektor biura mazowieckiego ZW PSL Magdalena Andrzejak-Klecha komendant podkarpackiego oddziału OHP kandydatka PSL w wyborach do sejmiku podkarpackiego Mirosław Augustyniak dyrektor WORD w Ostrołęce, członek rady nadzorczej PKS Warszawa prezes ZP PSL w Makowie Mazowieckim, kandydat do Sejmu z listy PSL Jacek Bachański dyrektor biura zarządu Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, członek rady nadzorczej Hodowli Roślin Strzelce, szef PSL w Wyszkowie, wiceprzewodniczący rady miasta Jerzy Bajda kierownik PT KRUS w Radzyniu Podlaskim radny powiatu radzyńskiego z PSL Krzysztof Bałdyga kierownik BP ARiMR w Ostrołęce szef ostrołęckiego PSL, członek ZW PSL Zbigniew Banaśkiewicz były dyrektor kieleckiego oddziału KRUS były starosta kielecki i radny powiatu kieleckiego z PSL Teresa Bartosiewicz kierownik PT KRUS w Radomiu, kandydatka PSL w wyborach samorządowych i do Senatu Ryszard Basiński kierownik BP ARiMR w Sępólnie Krajeńskim, członek kujawsko-pomorskiego ZW PSL Paweł Bejda dyrektor WORD w Skierniewicach, członek Rady nadzorczej Geotermii Mazowieckiej członek ZW PSL, radny powiatu łowickiego PSL Anna Berkowicz kierownik PT KRUS w Wolbromiu kandydatka PSL w wyborach do rady powiatu olkuskiego Tomasz Białaszczyk dyrektor oddziału ARiMR w Opolu kandydat PSL na burmistrza Kluczborka Justyna Białaś pracownik oddziału ARiMR w Krakowie wiceprezes ZP PSL w Olkuszu, kandydatka ludowców w wyborach do Sejmu Halina Bielińska zastępca dyrektora Zakładu Doświadczalnego Kołuda Wielka radna Janikowa, kandydatka PSL do Sejmu Halina Bieniek kierownik PT KRUS w Janowie Lubelskim kandydatka PSL do rady powiatu janowskiego Dariusz Bliźniak członek zarządu Towarowej Giełdy Energii członek rady nadzorczej ANR bliski znajomy Jana Burego z czasów działalności w ZMW Marek Błaszczak zastępca dyrektora, a następnie dyrektor warszawskiego oddziału ANR kandydat PSL w wyborach do Senatu Paweł Błaszczyk kierownik BP ARiMR w Ostrowie Wielkopolskim, członek ZP PSL w Ostrowie Wielkopolskim Lesław Błądek zastępca kierownika i kierownik BP ARiMR w Leżajsku prezes ZP PSL w Leżajsku, członek podkarpackiego ZW PSL Andrzej Bobrowski dyrektor poznańskiego oddziału ARR szef rady nadzorczej Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią kandydat PSL w wyborach do sejmiku wielkopolskiego Bogdan Bogdali kierownik w krakowskim oddziale ARiMR w Krakowie, lider ludowców w powiecie krakowskim, kandydat PSL do Sejmu Henryk Bogdan zastępca dyrektora oddziału ANR w Olsztynie, kierujący filią w Suwałkach były poseł PSL, członek RN PSL Jarosław Bomba dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego, oddział w Krakowie, wiceprezes zarządu powiatu ziemskiego PSL w Krakowie Mirosław Borkowski zastępca dyrektora oddziału ARiMR w Opolu były radny powiatu nyskiego z PSL Ryszard Borowski kierownik oddziału w Sitnie Lubelskiego ODR wiceprzewodniczący rady gminy Miączyn bliski współpracownik europosła PSL Arkadiusza Bratkowskiego Grzegorz Boski członek rady nadzorczej Hutmar, zastępca dyrektora Śląskiego ODR w Częstochowie prezes ZM PSL w Częstochowie, wiceprezes ZMW Marian Brandys kierownik BP ARiMR w Pszczynie radny gminy Miedźna, kandydat PSL w wyborach do Sejmu Beata Brejwo-Kuźmicz zastępca dyrektora zachodniopomorskiego oddziału ARiMR kandydatka PSL w wyborach do rady miasta Szczecina i do Sejmu Andrzej Brudło kierownik PT KRUS w Grodzisku Wielkopolskim kandydat PSL w wyborach do sejmiku wielkopolskiego Jacek Brzeziński zastępca dyrektora generalnego i zastępca prezesa PFRON, członek rady nadzorczej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, były szef rady powiatu żarskiego, kandydat PSL w wyborach do sejmiku lubuskiego i Senatu Artur Brzóska członek zarządu ZUS, wiceprezes ARR prezes KRUS członek wojewódzkiego sądu koleżeńskiego PSL na Mazowszu Jerzy Bucki członek rady nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego członek dolnośląskiego ZW PSL Józef Budka kierownik BP ARiMR w Wadowicach członek ZP PSL, kandydat ludowców w wyborach do Sejmu Stanisława Bujanowicz zastępca dyrektora i dyrektor oddziału ARiMR w Gdyni sekretarz RN PSL, wiceprzewodnicząca rady powiatu wejherowskiego Małgorzata Burczy zastępca komendanta pomorskiego oddziału OHP, kandydatka PSL w wyborach do sejmiku pomorskiego Tomasz Bury zastępca kierownika i kierownik BP ARiMR w Przeworsku, kandydat PSL w wyborach do sejmiku podkarpackiego Andrzej Butra dyrektor oddziału ARR w Opolu wiceminister rolnictwa z ramienia PSL radny powiatu kluczborskiego Magdalena Cegiełka członek rad nadzorczych: Giełda Elbląska i Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Radomiu, była członkini gabinetu politycznego ministra rolnictwa z PSL Marka Sawickiego Iwona Chacińska-Gniado członek rady nadzorczej Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego szefowa gabinetu politycznego dwóch ministrów pracy z PSL: Jolanty Fedak i Władysława Kosiniaka-Kamysza Marian Chmielewski dyrektor WORD w Suwałkach szef ZP PSL w Suwałkach członek podlaskiego ZW PSL Roman Cholewa kierownik PT KRUS w Łęcznej były członek zarządu powiatu, kandydat PSL w wyborach do sejmiku lubelskiego Sylwester Chołast dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych kandydat PSL w wyborach do Sejmu Henryk Cichecki członek zarządu Polskiego Radia członek rady nadzorczej Telewizji Polskiej pełnomocnik finansowy PSL w kolejnych wyborach, wieloletni szef należącej do ludowców Fundacji Rozwoju Włodzimierz Ciołek kierownik PT KRUS w Piaskach członek ZP PSL w Świdniku Mariusz Ciszak zastępca komendanta wielkopolskiego oddziału OHP, członek PSL, były członek komisji rewizyjnej powiązanego z ludowcami stowarzyszenia TIS Nowy Świat Piotr Czechowski kierownik PT KRUS w Kluczborku kandydat PSL w wyborach do rady miasta Kluczborka Mieczysław Czempiński zastępca dyrektora poznańskiego oddziału ANR, członek ZP PSL w Ostrowie Wielkopolskim, radny powiatowy Lubomir Danielczyk kierownik BP ARiMR w Kłodzku radny powiatu kłodzkiego z PSL, prezes FML powiatu kłodzkiego Zofia Danilewicz kierownik PT KRUS w Dąbrowie Białostockiej, kandydatka PSL w wyborach do sejmiku podlaskiego Zenon Daniłowski członek rady nadzorczej PUHiT Kraków przyjaciel, były wspólnik w interesach wiceministra skarbu państwa z PSL Jana Burego Andrzej Daniszewski dyrektor WORD Białystok skarbnik podlaskiego ZW PSL szef ZP PSL w Mońkach Jan Dawidowski kierownik BP ARiMR w Tomaszowie Lubelskim, szef rady nadzorczej PKS Tomaszów Lubelski z ramienia PSL przewodniczący rady powiatu w Tomaszowie Lubelskim Małgorzata Dąblewska kierownik BP ARiMR w Tarnowie kandydatka PSL w wyborach samorządowych i parlamentarnych Danuta Dąbrowska kierownik BP ARiMR w Radziejowie członek kujawsko-pomorskiego ZW PSL kandydatka PSL do Sejmu Ryszard Deluga członek rady nadzorczej WFOŚiGW w Łodzi członek PSL, kandydat ludowców w wyborach do rady powiatu łowickiego Kazimierz Dembny członek zarządu Stadniny Koni Racot szef PSL w powiecie kościańskim Kazimierz Derdowski zastępca dyrektora oddziału ANR w Gdańsku członek pomorskiego ZW PSL Jerzy Dobek członek RN WFOŚiGW w Warszawie były wojewoda ostrołęcki i radny mazowiecki z ramienia PSL, kandydat ludowców do rady miasta Ostrołęka Tadeusz Drab były specjalista od pozyskiwania inwestorów w Legnickiej SSE były prezes dolnośląskiego ZW PSL, były wicemarszałek województwa z ramienia ludowców Jerzy Dulnik zastępca dyrektora oddziału ANR we Wrocławiu prezes ZP PSL w Lubaniu, członek prezydium wrocławskiego ZW PSL Bronisław Dutka dyrektor Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Karniowicach były wieloletni poseł PSL Stanisław Dycha prezes Ośrodka Hodowli Zarodowej Lubiana członek NKW PSL, radny powiatowy ludowców w Choszcznie Adam Dymiński zastępca komendanta podkarpackiego oddziału OHP radny PSL powiatu dębickiego Bohdan Dzierżek wiceprezes WFOŚiGW w Łodzi kandydat PSL w wyborach różnych szczebli, członek łódzkiego ZW PSL Grzegorz Dziubek kierownik BP ARiMR we Włoszczowie radny miasta Włoszczowa, szef ZP PSL we Włoszczowie, a od lipca 2012 r. wicewojewoda świętokrzyski Jolanta Fedak przewodnicząca rady nadzorczej Kostrzyńsko-Słubickiej SSE była minister pracy z PSL, prezes lubuskiego ZW i wiceprezes NKW PSL Krzysztof Filiński prezes Agencji Rozwoju Mazowsza członek PSL, sąsiad Waldemara Pawlaka ze wsi Pacyna Józef Folcik prezes spółki ZEW Solina-Myczkowce, szef oddziału PGE Energia Odnawialna, członek rad nadzorczych Bio-Energia i Bio-Energia ESP z grupy PGE członek podkarpackiego ZW PSL Izabela Franaszek-Szpak zastępca komendanta lubuskiego oddziału OHP, kandydatka PSL w wyborach samorządowych i do parlamentu europejskiego Tomasz Fraszka wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Łodzi kandydat PSL w wyborach do Sejmu, Senatu i europarlamentu Michał Freino zastępca dyrektora WORD Białystok zięć Jana Kaczana, prezesa ZP PSL w Białymstoku Grzegorz Frejlich kierownik BP ARiMR w Ostrowcu Świętokrzyskim i w Staszowie były zięć Bogusława Włodarczyka, starosty opatowskiego i członka prezydium świętokrzyskiego ZW PSL Anna Gajewska kierownik BP ARiMR w Legionowie kandydatka PSL w wyborach do Sejmu Jakub Gajewski zastępca kierownika, a potem kierownik BP ARiMR w Poddębicach wiceprezes FML powiatu poddębickiego Zdzisław Gajewski szef RN ANR, członek zarządu fundacji FAPA, podlegającej resortowi rolnictwa bliski współpracownik i dobry znajomy byłego ministra rolnictwa z PSL Marka Sawickiego Renata Gajowiak kierownik PT KRUS w Zwoleniu kandydatka PSL do rady powiatu zwoleńskiego, członek zarządu PSL w Zwoleniu Małgorzata Gałuszka kierownik biura powiatowego ARiMR w Myszkowie, kandydatka PSL w wyborach samorządowych i parlamentarnych, sekretarz zarządu PSL w Myszkowie Tatiana Garstka prezes spółki Mazowieckie Centrum Stomatologii kandydatka PSL w wyborach samorządowych i parlamentarnych Romuald Gawlik dyrektor gorzowskiego oddziału ARR szef rady powiatu strzelecko- -drezdeneckiego, członek prezydium lubuskiego ZW PSL Edward Głażewski dyrektor Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce kandydat PSL w wyborach do rady miasta Ostrołęka Stanisław Gmitruk dyrektor śląskiego oddziału ARiMR w Częstochowie wiceprezes PSL w Częstochowie i śląskiego ZW PSL Tadeusz Gniazdowski wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Gdańsku członek PSL Wiesław Golański członek rady nadzorczej Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Radomiu zastępca dyrektora zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, któremu szefuje prezes PSL Waldemar Pawlak Krzysztof Gołąb członek RN ANR, Elewarru i Pomorskiego Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego pełnomocnik prezesa ANR doradca i bliski współpracownik byłego ministra rolnictwa z PSL Marka Sawickiego Józef Góralczyk wiceprezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej kandydat do rady miasta Suwałki z poparciem PSL Andrzej Górczyński członek zarządu spółki Hodowla Roślin Strzelce, szef izby rolniczej województwa łódzkiego radny sejmiku łódzkiego z PSL Adam Grabowiecki prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej kandydat PSL w kolejnych wyborach do parlamentu Jan Graczyk pracownik Jednostki Gospodarczej Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Pile kandydat PSL w wyborach do Sejmu Leszek Grala prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, członek rady spółki zależnej tej izby: Lirpol prezes ZW PSL we Wrocławiu, kandydat w wyborach do parlamentu i europarlamentu z list ludowców Mariusz Gregorczyk członek zarządu Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego szef ZP PSL w Świdnicy Wojciech Gregorczyk dyrektor Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej, członek rady nadzorczej Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Grodziec Śląski członek PSL w Pułtusku, były wiceburmistrz tego miasta Andrzej Gross dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału ARiMR szef ZP PSL w Toruniu, członek kujawsko- -pomorskiego ZW PSL, kandydat ludowców w wyborach do Senatu Bolesław Gryzel kierownik wydziału promocji, handlu i inwestycji ambasady Polski w Londynie kandydat PSL w wyborach do Sejmu Radosław Grzegorczyk członek rady nadzorczej Hodowli Roślin Smolice asystent ministra rolnictwa z PSL Marka Sawickiego Andrzej Grzyb dyrektor Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oddział w Bielsku-Białej wiceprezes ZP PSL w Bielsku-Białej kandydat ludowców w wyborach do Sejmu Przemysław Grzybowski członek rady nadzorczej Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego szef zarządu miejskiego PSL w Wałbrzychu Wiesław Gumiela kierownik PT KRUS w Łukowie członek PSL Włodzimierz Guzowski dyrektor szpitala psychiatrycznego w Radomiu członek PSL, były wiceburmistrz Skaryszewa, kandydat PSL na wójta podradomskiej Kowali Tadeusz Hardej kierownik PT KRUS w Sokołowie Podlaskim kandydat PSL w wyborach do rady powiatu sokołowskiego Marcin Horyń członek rady nadzorczej HOTEL ORW „Azoty” z grupy ZAK Kędzierzyn członek gabinetu politycznego ministra pracy z PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza Henryk Igliński dyrektor oddziału ARR w Bydgoszczy członek kujawsko-pomorskiego ZW PSL Leszek Iwaniuk dyrektor warszawskiego oddziału ARR członek rady nadzorczej Podkarpackiego Centrum Hurtowego Agrohurt starosta Sokołowa Podlaskiego z PSL Olga Jabłonko zastępca komendanta dolnośląskiego oddziału OHP kandydatka PSL do rady miasta Jeleniej Góry Jacek Jagiełło dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej kandydat PSL w wyborach do lubelskiego sejmiku Tomasz Jagiełło dyrektor oddziału KRUS w Kielcach były doradca marszałka województwa świętokrzyskiego i szefa ludowców w regionie Adama Jarubasa Ryszard Jagodziński dyrektor i zastępca dyrektora Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Kołuda Wielka szef rady powiatu inowrocławskiego z ramienia PSL, były burmistrz Pakości Tomasz Jagodziński dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki, członek rad nadzorczych spółek z grupy PGE: GKS Bełchatów i Energoserwis Kleszczów oraz Radia dla Ciebie kandydat PSL w kolejnych wyborach samorządowych i parlamentarnych Andrzej Jagura prezes zarządu Stadniny Koni Walewice członek łódzkiego ZW PSL, kandydat ludowców w wyborach do Sejmu Marek Jakubiak dyrektor zachodniopomorskiego oddziału ARR kandydat ludowców w wyborach do sejmiku i Sejmu, prezes PSL Warnice członek zachodniopomorskiego ZW PSL Justyna Jakubowicz kierownik BP ARiMR w Szczecinie, zastępca komendanta zachodniopomorskiego oddziału OHP, członek PSL, kandydatka ludowców w wyborach do Sejmu Tadeusz Jakubowski członek rady nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego dyrektor biura dolnośląskiego ZW PSL Marcin Jamry kierownik BP ARiMR w Krotoszynie członek ZP PSL w Krotoszynie Mikołaj Janowski kierownik BP ARiMR w Hajnówce, wiceszef rady nadzorczej Podlaskiego Centrum Rolno-Towarowego radny sejmiku podlaskiego, członek prezydium podlaskiego ZW PSL i kandydat partii w wyborach do Senatu Wojciech Jańczuk kierownik BP ARiMR w Mińsku Mazowieckim, zastępca dyrektora i dyrektor warszawskiego oddziału ARiMR wiceprezes ZP PSL w Sokołowie Podlaskim Andrzej Jarocha kierownik biura powiatowego ARiMR w Tarnowie, członek tarnowskiego zarządu powiatowego PSL Ilona Jaroszek-Nowak dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej kandydatka PSL w wyborach samorządowych i parlamentarnych Lidia Jarmułowicz dyrektor oddziału ZUS w Legnicy, wiceprezes Wałbrzyskiej SSE, członek rady nadzorczej Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki oraz Parku Przemysłowego w Wałbrzychu, kandydatka PSL w wyborach samorządowych i do europarlamentu Władysław Jasiński członek rady nadzorczej Tauron Sprzedaż były poseł PSL Marian Jaworski wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Lublinie radny lubelskiego sejmiku z ramienia PSL Stanisław Jekiełek przewodniczący rady nadzorczej Telewizji Polskiej członek PSL, były sekretarz NKW PSL Bożena Jopek zastępca komendanta małopolskiego oddziału OHP kandydatka PSL w wyborach do Sejmu Lech Kacperski dyrektor biura bezpieczeństwa PGE członek rad nadzorczych: PGE Dystrybucja Zamość, PGE Energia, PGE Serwis i Elbest dobry znajomy wicepremiera i ministra gospodarki z PSL Waldemara Pawlaka Jerzy Kaczmarek wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi radny powiatu radomszczańskiego i szef ZP PSL, członek prezydium łódzkiego ZW PSL Zbigniew Kaczmarczyk dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, członek PSL Daniel Kalemba kierownik sekcji poznańskiego oddziału ARR syn Stanisława Kalemby, ministra rolnictwa z PSL Adam Kalinowski główny specjalista ds. rozwoju Zamojskich Zakładów Zbożowych, prokurent tej spółki brat Jarosława Kalinowskiego, europosła i szefa RN ludowców Jacek Kalinowski dyrektor Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze kandydował z list ludowców do europarlamentu i Sejmu kandydat PSL w wyborach do Sejmu i europarlamentu, brat Jarosława Kalinowskiego, szefa RN PSL Maciej Kaliski członek rad nadzorczych: PGNiG, Poszukiwanie Nafty i Gazu Kraków, Kompania Węglowa i Lotos Petrobaltic wiceminister gospodarki z ramienia PSL kandydat ludowców w wyborach do Sejmu Józef Kaliszewski zastępca dyrektora zachodniopomorskiego oddziału ARiMR, członek RN PSL Józef Kała wiceprezes WFOŚiGW w Krakowie kandydat PSL w wyborach do Sejmu Zbigniew Kamiński dyrektor podlaskiego oddziału ARiMR wiceprezes podlaskiego ZW PSL Andrzej Kania wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa w Gdańsku, członek PSL dokończenie ze str. 9 Zbigniew Kania kierownik PT KRUS w Opolu Lubelskim członek lubelskiego ZW PSL, były radny powiatowy Renata Karpisiak-Rokicka komendant pomorskiego oddziału OHP kandydat PSL w wyborach do pomorskiego sejmiku Mariusz Kawa dyrektor oddziału ARR w Rzeszowie kandydat PSL w wyborach do sejmiku podkarpackiego Ryszard Kawczyński członek rady nadzorczej Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Rudawa prezes koła PSL w Karolewie Mirosława Kaźmierczak zastępca dyrektora oddziału KRUS w Poznaniu, członek wielkopolskiego ZW PSL, kandydatka ludowców w wyborach do Sejmu Magdalena Kędzierska dyrektor oddziału regionalnego ARiMR w Kielcach kandydatka PSL w wyborach do Sejmu Klaudiusz Kędziora zastępca dyrektora oddziału regionalnego ARiMR w Kielcach do niedawna szef FML w powiecie opatowskim, siostrzeniec Bogusława Włodarczyka, członka prezydium świętokrzyskiego ZW PSL Antoni Kiełbasa kierownik BP ARiMR w Nawojowej, syn Mieczysława Kiełbasy, lidera PSL w Nowym Sączu i wicestarosty nowosądeckiego. Zygmunt Kiersz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie członek warmińsko-mazurskiego ZW PSL kandydat w wyborach do Sejmu i sejmiku Zdzisław Kieszkowski członek rady nadzorczej Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Radomiu, były senator i starosta radomski z PSL Izabela Kik-Szewczyk wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa w Opolu kandydatka PSL w wyborach do Sejmu Elżbieta Kliber kierownik BP ARiMR w Pile kandydat PSL w wyborach do Sejmu Jacek Klimczak kierownik PT KRUS w Przeworsku kandydat PSL do rady powiatu jarosławskiego Rafał Klimek zastępca dyrektora poznańskiego oddziału ARiMR, członek wielkopolskiego ZW PSL Andrzej Kłopotek specjalista ds. kontraktacji w Elewarze w Wąbrzeźnie członek RN PSL, brat posła PSL i szefa kujawsko-pomorskiego ZW ludowców Eugeniusza Kłopotka Zdzisław Kobierski wiceprezes SSE Starachowice były wiceprezydent Skarżyska, kandydat PSL w wyborach do Sejmu Adam Koc dyrektor bydgoskiego oddziału ARR oraz starszy specjalista i szef Gospodarstwa Zasobu SP w Łysomicach kandydat PSL w wyborach do Sejmu członek zarządu ludowców w Aleksandrowie Kujawskim Zygmunt Kocimowski dyrektor łódzkiego oddziału ARiMR dyrektor i prokurent Łódzkiej SSE były radny sejmiku łódzkiego z PSL Stanisław Kolbusz zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Rolniczej teść syna byłego ministra rolnictwa z PSL Marka Sawickiego Krzysztof Kołach członek rady nadzorczej PKN Orlen wójt wiejskiej gminy Bedlno członek PSL i wieloletni kolega szefa ludowców Waldemara Pawlaka Tomasz Kołodziej wiceprezes i prezes ARiMR, członek rad nadzorczych: RSRH Giełda Elbląska, Chemobudowa Kraków, Kwiaciarski Zakład Doświadczalny ISiK Nowy Dwór syn Ryszarda Kołodzieja, byłego posła PSL i wiceministra rolnictwa Ryszard Kołodziej były dyrektor oddziału ARR w Gorzowie były poseł PSL i wiceminister rolnictwa z ramienia ludowców Wiesław Kołodziejski prezes Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, członek rady nadzorczej Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego kandydat PSL w wyborach do rady miasta Płocka i do Sejmu Piotr Komornicki członek zarządu i prezes spółki Uzdrowisko Iwonicz były wojewoda krośnieński, kandydat PSL w wyborach do sejmiku i Sejmu Roman Koniec zastępca dyrektora oddziału ANR w Gorzowie radny powiatu gorzowskiego z PSL Antoni Konopka dyrektor opolskiego oddziału ARiMR członek rady nadzorczej Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Żerniki Wielkie członek zarządu województwa opolskiego z PSL, członek prezydium opolskiego ZW PSL Jan Kopczyk naczelny lekarz KRUS, członek RN Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego IO Brzezna członek RN PSL, były poseł i wiceminister zdrowia z ramienia ludowców Wiesława Kornaś-Kita wiceprezes i prezes Krakowskiego Parku Technologicznego, zarządzającego SSE kandydatka PSL w wyborach do Sejmu Aleksander Kornatowski zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie członek prezydium mazowieckiego ZW PSL Walenty Korycki dyrektor Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łomży wicemarszałek województwa podlaskiego kandydat PSL w wyborach do Sejmu Mariusz Korzeniewski kierownik BP ARiMR w Bielsku Podlaskim członek zarządu powiatu bielskiego z ramienia PSL, prezes FML w Bielsku Podlaskim Magdalena Kosel członek rady nadzorczej Elewarr i Rolno- -Spożywczy Rynek Hurtowy w Radomiu oraz Fundacji Rozwoju Programów dla Rolnictwa (FAPA) szefowa gabinetu politycznego ministrów rolnictwa z PSL, Marka Sawickiego i Stanisława Kalemby Władysław Kosiniak-Kamysz członek rady nadzorczej HOTEL ORW Azoty, spółki córki ZAK Kędzierzyn minister pracy i polityki społecznej z ramienia ludowców, sekretarz NKW PSL Małgorzata Koska-Stępak prokurent w spółce córce Zielenogórskiego Rynku Rolno-Towarowego kandydatka PSL w wyborach do sejmiku lubuskiego Wiesław Kosonóg prezes Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Rosocha były radny PSL sejmiku łódzkiego Mariusz Kostka dyrektor lubelskiego i mazowieckiego oddziału ARiMR, zastępca prezesa ARiMR członek rady nadzorczej Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego radny powiatu Biała Podlaska z ramienia PSL Roman Kotowicz członek rady nadzorczej Wałbrzyskiego Rynku Hurtowego były prezes ZP PSL w Bochni Jarosław Kowalczyk dyrektor opolskich oddziałów ARiMR i ARR wiceprzewodniczący ZW PSL w Opolu kandydat ludowców na prezydenta tego miasta Krzysztof Kowalczyk dyrektor infrastruktury krytycznej w PSE Operator, członek rad nadzorczych spółek z grupy PSE: PSE–Wschód i EPC członek gabinetu politycznego ministra gospodarki z PSL Waldemara Pawlaka Sebastian Kowalski-Paszko zastępca szefa dolnośląskiego oddziału ARiMR, członek rady nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, kandydat PSL w wyborach samorządowych i parlamentarnych Mariusz Kozera zastępca dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich prezes ZP PSL w Mińsku Mazowieckim Marek Koziński dyrektor centrum kształcenia i wychowania OHP w Wiechlinach radny PSL w radzie miasta Żagania Stefan Krajewski kierownik BP ARiMR w Zambrowie, dyrektor oddziału ARiMR w Łomży radny powiatu zambrowskiego z PSL kandydat ludowców w wyborach do Sejmu Adam Krasicki kierownik BP ARiMR w Nakle członek ZP PSL w Nakle, kandydat ludowców w wyborach do Sejmu Krystyna Kręgiel kierownik PT KRUS w Gliwicach kandydatka PSL w wyborach do Sejmu Henryk Kroll główny specjalista, a następnie zastępca dyrektora oddziału KRUS w Opolu kandydat PSL w wyborach do europarlamentu Teresa Królikowska zarządca komisaryczny PPKS w Lublinie prezes PKS Wschód radna powiatu chełmskiego z PSL, kandydatka ludowców w wyborach do Sejmu Marian Krupiński dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, filia w Ostrołęce, wiceszef RN WFOŚiGW wiceprezes mazowieckiego ZW PSL radny sejmiku mazowieckiego, kandydat ludowców na prezydenta Ostrołęki Sławomir Kruś kierownik BP ARiMR w Tomaszowie Mazowieckim, kandydat PSL w wyborach do sejmiku łódzkiego Ewa Kryjom szefowa wojewódzkiego inspektoratu Państwowej Inspekcji Handlowej w Szczecinie członek Głównej Komisji Rewizyjnej PSL Marcin Krzemiński komendant Środowiskowego Hufca Pracy OHP w Ostrołęce kandydat PSL w wyborach do rady miasta Ostrołęka Jan Krzesiński dyrektor oddziału KRUS w Opolu członek RN PSL i opolskiego ZW partii kandydat ludowców w wyborach do Sejmu Adam Krzyśków prezes WFOŚiGW w Olsztynie były poseł PSL Jerzy Krzyżowski członek rady nadzorczej Zakładów Przemysłu Owocowo-Warzywnego Pektowin członek zarządu stowarzyszenia, którego prezesem był Jan Bury, były wiceminister skarbu z PSL Rafał Kubacki dyrektor centrum kształcenia i wychowania OHP w Oleśnicy kandydat PSL w wyborach do parlamentu i na prezydenta Wrocławia Przemysław Kubalski zastępca kierownika BP ARiMR w Sokołowie Podlaskim kandydat PSL w wyborach do rady powiatu sokołowskiego Jacek Kucner wiceprezes Stadniny Koni Walewice wiceszef zarządu gminnego PSL w Zgierzu Bogusław Kulawiak dyrektor WORD w Piotrkowie Trybunalskim członek PSL, kandydat partii w wyborach do rady powiatu Radomsko Michał Kuliński szef wydziału w WFOŚiGW w Warszawie, sekretarz Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w ambasadzie Polski w Seulu syn Waldemara Kulińskiego, dyrektora urzędu marszałkowskiego na Mazowszu, najbliższego współpracownika marszałka Adama Struzika z PSL Józef Kulza dyrektor departamentu zarządzania bezpieczeństwem w ARR, członek rad nadzorczych: Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Radomiu i Elewarr jego nazwisko pada w słynnych taśmach PSL, gdy mowa o budowie domu obok posesji Andrzeja Śmietanki Halina Kurtyka dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami w krakowskim oddziale PKP kandydatka PSL w wyborach do Sejmu Roman Kwaśnicki prezes KRUS, zastępca dyrektora Zakładu Doświadczalnego IHiAR PIB w Boninie kandydat PSL na prezydenta Jeleniej Góry Elżbieta Kwaśniewicz dyrektor lubuskiego oddziału ARiMR w Zielonej Górze członek lubuskiego ZW PSL, kandydatka ludowców w wyborach do Sejmu Stanisław Kwiatkowski członek rady nadzorczej PERN Przyjaźń były sekretarz gminy Pacyna, z której pochodzi Waldemar Pawlak kandydat PSL w wyborach do europarlamentu i Sejmu. Wiesław Lada dyrektor biura Podkarpackiej Izby Rolniczej dyrektor oddziału KRUS w Rzeszowie radny powiatu dębickiego z PSL Kamil Lampkowski członek rady nadzorczej spółki z grupy PGE: Ego-Odra szef ZMW (młodzieżówka PSL) w kujawsko-pomorskim, kandydat ludowców w wyborach do sejmiku Andrzej Lasoń kierownik BP ARiMR w Międzyświeciu wiceprezes ZP PSL w Cieszynie Wojciech Legawiec członek rady nadzorczej Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój członek PSL, kandydat ludowców w wyborach do Sejmu Grażyna Leja członek rad nadzorczych: PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz, EW Żarnowiec i Polska Energia-Pierwsza Kompania Handlowa (z grupy Tauron) była wiceminister sportu z PSL kandydatka ludowców w wyborach do Senatu Janusz Lesner inspektor w ARiMR członek PSL i kandydat w wyborach do sejmiku pomorskiego i Sejmu Jerzy Leszczyński zastępca dyrektora podlaskiego oddziału ARiMR w Łomży kandydat PSL w wyborach do Sejmu Józef Lewandowski prezes Wielkopolskiej Agencji Zarządzania Energią były radny sejmiku i członek zarządu województwa wielkopolskiego z PSL Przemysław Litwiniuk dyrektor fundacji FAPA i prezes jej spółki córki, członek rad nadzorczych: ANR i spółek Elewarr, Lubelski Rynek Hurtowy, PKS Międzyrzec Podlaski, R-S RH Giełda Elbląska były szef gabinetu politycznego Marka Sawickiego, kandydat PSL na senatora, szef rady powiatu Białej Podlaskiej, w 2011 r. wpłacił na rzecz PSL ponad 20 tys. zł Kazimierz Ludwiczak członek rady nadzorczej Hipodromu Wola członek PSL Jacek Lupa zastępca dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, członek rady nadzorczej WZD, spółki zależnej od Kwiaciarskiego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Ogrodnictwa — Nowy Dwór wójt Lelowa z PSL, wiceprezes zarządu ludowców w Częstochowie Izabela Lutostańska kierownik PT KRUS w Wysokiem Mazowieckiem kandydatka PSL do rady powiatu zambrowskiego Wojciech Łabianiec naczelnik w BP ARiMR w Sokółce kandydat PSL w wyborach do Sejmu Witold Łacny kierownik biura powiatowego ARiMR w Kłobucku, członek rady nadzorczej Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Grodziec Śląski szef PSL w powiecie kłobuckim przewodniczący rady gminy Opatów Jacek Łapiński członek rady nadzorczej podlaskiego WFOŚiGW radny sejmiku podlaskiego, kandydat PSL w wyborach do Sejmu Artur Ławniczak prezes fundacji FAPA były wiceminister rolnictwa, a obecnie burmistrz Szadka z ramienia PSL kandydat ludowców do Sejmu Tadeusz Łukasik główny księgowy ARiMR, członek rad nadzorczych R-S RH Giełda Elbląska i Elewarr brat Władysława Łukasika, do niedawna szefa ARR Piotr Łykowski dyrektor poznańskiego oddziału ARiMR kandydat PSL w wyborach samorządowych i parlamentarnych Bernard Maciulewski prezes Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej kandydat PSL w wyborach do sejmiku podlaskiego Radosław Mackiewicz wiceprezes WFOŚiGW w Szczecinie szef regionalnego sztabu wyborczego PSL w wyborach parlamentarnych w 2011 r. Tadeusz Maćkała dyrektor w kopalni z grupy KGHM, członek rady nadzorczej 5 spółek, kontrolowanych pośrednio lub bezpośrednio przez skarb państwa kandydat PSL w wyborach do Sejmu Janusz Maćkowiak członek rady nadzorczej ANR były poseł PSL, członek NKW PSL Marian Magnuszewski zastępca kierownika BP ARiMR w Mońkach kandydat PSL w wyborach do Sejmu członek podlaskiego ZW PSL Andrzej Maj zastępca dyrektora w lubelskim oddziale ARiMR szef ZP PSL w Kraśniku, radny i członek zarządu powiatu Piotr Majchrowski kierownik PT KRUS w Tomaszowie Mazowieckim kandydat PSL w wyborach do Sejmu Henryk Makarewicz kierownik w jednostce podległej ANR członek rady nadzorczej Lubelskiego Rynku Hurtowego były senator i wiceszef rady powiatu bialskiego z PSL Artur Malec prezes Kostrzyńsko-Słubickiej SSE członek ZW lubuskiego PSL, kandydat ludowców w wyborach do sejmiku Józef Małek kierownik PT KRUS w Głubczycach były wójt Branic, kandydat PSL do Sejmu i Senatu, członek ZW PSL w Opolu Katarzyna Małolepsza kierownik PT KRUS w Zduńskiej Woli kandydatka PSL w wyborach do rady powiatu w Łasku Przemysław Małysiak wiceprezes Funduszu Górnośląskiego wiceprezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych, członek PSL, krewny Mariana Ormańca, szefa śląskiego ZW PSL Kazimierz Marchewka kierownik BP ARiMR w Kozienicach prezes ZP PSL w Kozienicach, członek mazowieckiego ZW PSL, kandydat ludowców w wyborach do Sejmu Tadeusz Marcioha kierownik PT KRUS we Włodawie kandydat PSL w wyborach do sejmiku województwa lubelskiego Andrzej Materek kierownik PT KRUS w Busku-Zdroju kandydat PSL w wyborach do rady powiatu Andrzej Matyjaszek zastępca dyrektora oddziału ANR w Szczecinie były burmistrz Sianowa, kandydat PSL na posła Marek Mazur dyrektor łódzkiego oddziału ARR szef rady nadzorczej Geotermii Uniejów, której udziałowcem jest WFOŚiGW w Łodzi przewodniczący łódzkiego sejmiku z ramienia PSL Wojciech Miazga dyrektor szpitala w Ostrołęce kandydat PSL w wyborach do Sejmu i sejmiku Mariusz Mikołajczyk kierownik BP ARiMR w Bolesławcu, wiceprezes ZP PSL w Bolesławcu, kandydat ludowców w wyborach do Sejmu Jarosław Mioduski kierownik PT KRUS w Płocku członek ZP PSL w Płocku Jarosław Misiak zastępca dyrektora biura administracyjnego ARR, członek PSL, były radny gminy Bielany z ramienia ludowców Bożena Mitura kierownik PT KRUS w Lubartowie kandydatka PSL w wyborach do rady powiatu lubartowskiego Sławomir Morawski członek rady nadzorczej Mazowieckiego Centrum Stomatologii były wojewoda ciechanowski, radny i starosta powiatu ciechanowskiego z PSL Jerzy Mormul komendant główny OHP, członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Budownictwa Wodnego członek ZW PSL w Opolu Jacek Mroczkowski zastępca dyrektora ostrołęckiego oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, członek PSL Bernard Mucha zastępca dyrektora w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, członek rady nadzorczej Hodowli Ziemniaka Zamarte kandydat PSL w wyborach do Sejmu, były burmistrz Nasielska z PSL Anna Muchla kierownik PT KRUS w Myszkowie kandydatka PSL w wyborach do sejmiku województwa śląskiego Bogusław Nadolnik zastępca prezesa ARiMR, członek rad nadzorczych: Kwiaciarski Zakład Doświadczalny ISiK Nowy Dwór i R-S Rynek Hurtowy w Radomiu były wiceminister rolnictwa z ramienia PSL Ilona Nasiadka szefowa wydziału informacji i szkoleń w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Projektów Unijnych kandydatka PSL w wyborach do Sejmu Elżbieta Nawrocka wicedyrektor oddziału regionalnego KRUS w Łodzi radna sejmiku łódzkiego z ramienia PSL była wicemarszałek województwa Krzysztof Nerć członek rad nadzorczych: Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze i Podkarpackie Centrum Hurtowe Agrohurt kierownik redakcji publicystyki w TVP Info były członek gabinetu politycznego Marka Sawickiego, ministra rolnictwa z PSL Henryk Nicpoń członek rady nadzorczej Cefarm Rzeszów specjalista ds. marketingu i reklamy w Telewizji Rzeszów członek komisji rewizyjnej powiązanego z ludowcami stowarzyszenia TIS Nowy Świat Andrzej Nocoń zastępca prezesa mazowieckiego WFOŚiGW prezes PSL w Kobyłce, skarbnik ZP PSL w Wołominie Krzysztof Nuszkiewicz członek rady nadzorczej Hodowli Ziemniaka Zamarte radny PSL powiatu pułtuskiego Rafał Ociepka dyrektor centrum kształcenia i wychowania OHP w miejscowości Rów-Trzcińsko kandydat PSL w wyborach do Sejmu Maciej Odrobina członek rady nadzorczej Centrum Produkcyjnego Pneumatyki PREMA członek gabinetu politycznego ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza Włodzimierz Okrajek dyrektor oddziału ARiMR w Krakowie członek rady nadzorczej Apollo Film i Polskie Radio Rozgłośnia Regionalna w Krakowie radny powiatu krakowskiego, członek RN PSL, skarbnik ZW PSL Piotr Olchówka komendant dolnośląskiego oddziału OHP członek prezydium dolnośląskiego ZW PSL Kazimierz Olesiak członek rady nadzorczej PSE Operator były członek RN PSL Lucjan Orgasiński zastępca prezesa lubelskiego WFOŚiGW członek rady nadzorczej Zamojskich Zakładów Zbożowych członek prezydium ZW PSL w Lublinie rzecznik prasowy ZW PSL Marian Ormaniec członek RN WFOŚiGW w Katowicach i spółki Beskid Żywiec (z ramienia WFOŚiGW) radny wojewódzki, prezes śląskiego ZW PSL, kandydat ludowców w kolejnych wyborach do Sejmu Teresa Orowiecka kierownik PT KRUS w Garwolinie była radna powiatowa, kandydat PSL w wyborach na wójta Łaskarzewa i do Sejmu Małgorzata Osiwała specjalista i kierownik PT KRUS w Turku kandydatka PSL w wyborach do Sejmu Mariusz Oszmian członek rady nadzorczej Przedsiębiorstwa Produkcji i Hodowli Ryb Słodkowodnych w Krakowie kandydat PSL w wyborach do rady powiatu Ełku Andrzej Owczarz kierownik BP ARiMR w Grudziądzu zastępca dyrektora kujawsko-pomorskiego oddziału ARiMR kandydat PSL w wyborach do Sejmu członek zarządu PSL w Grudziądzu Marek Owsiany zastępca dyrektora rzeszowskiego oddziału ARiMR, członek rad nadzorczych Top Serwis (z grupy PGE) i Wojewódzkie Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Katowicach wiceprezes podkarpackiego PSL, kandydat ludowców w wyborach do Sejmu Jan Pabich zastępca dyrektora Meditrans były wójt Kadzidła z PSL, kandydat ludowców w wyborach do Sejmu Ryszard Pacławski doradca zarządu, a potem wiceprezes PSE Operator i członek rady nadzorczej spółki córki: PSE–Wschód kandydat PSL w wyborach do Senatu Andrzej Pałys prezes WFOŚiGW w Kielcach, były poseł PSL, wiceprezes ZW ludowców w Kielcach Stanisław Pasoń członek rady nadzorczej spółki Elewator Sieradz, były poseł PSL Kazimierz Paterak zastępca kierownika BP ARiMR w Biłgoraju były wójt gminy Obsza z PSL dokończenie ze str. 11Mariusz Pawelec komendant śląskiego oddziału OHP członek prezydium śląskiego ZW PSL szef komisji rewizyjnej ludowców w Jaworznie Włodzimierz Pawlak dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Piotrkowie Trybunalskim kandydat PSL w wyborach do parlamentu i europarlamentu Tomasz Piecak komendant lubelskiego oddziału OHP kandydat PSL w wyborach do sejmiku lubelskiego Wojciech Piekarczyk prezes WFOŚiGW w Lublinie były radny powiatu lubelskiego z PSL Andrzej Pielach dyrektor lubelskiego oddziału KRUS kandydat PSL na radnego miejskiego w Lublinie Cezary Pietrzak prezes i członek zarządu dwóch spółek z grupy PKO BP, wiceprezes Elektrowni Kozienice i zależnej od niej Elko Trading członek rady nadzorczej Elektrowni Wodnych (spółka zależna Enei) kolega Jana Burego, byłego wiceministra skarbu z PSL, znają się z czasów działalności w ZMW i w biznesie Mirosław Pięta zastępca prezesa WFOŚiGW w Rzeszowie kandydat PSL w wyborach do sejmiku podkarpackiego Stefan Pinderski dyrektor WORD w Krośnie członek zarządu PSL gminy Nozdrzec kandydat ludowców w wyborach do rady powiatu brzozowskiego Wojciech Piórkowski kierownik biura powiatowego ARiMR w Krośnie Odrzańskim kandydat PSL w wyborach do sejmiku Wojciech Plopa dyrektor oddziału Państwowej Inspekcji Handlowej w Gdańsku były dyrektor biura ZW PSL członek partii Bogusław Płodzień członek rady nadzorczej Global Tur, spółki z grupy PGE, dyrektor biura ZW PSL w Rzeszowie (szefem ZW jest Jan Bury, były wiceminister skarbu z PSL) Piotr Płoski zastępca komendanta warmińskomazurskiego oddziału OHP radny powiatu olsztyńskiego z PSL Sławomir Płoszaj specjalista, a potem kierownik PT KRUS w Hrubieszowie członek rodziny Anny Płoszaj sekretarza ZP PSL w Hrubieszowie Władysław Podbielski dyrektor ostrołęckiego oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, członek PSL Alina Podkościelna-Troetsch dyrektor oddziału ANR w Lublinie była współpracowniczka (asystentka) nieżyjącego posła PSL i szefa ludowców na Lubelszczyźnie Edwarda Wojtasa Elżbieta Popczuk komendant mazowieckiego oddziału OHP była radna Płocka z PSL Łukasz Porycki członek rady nadzorczej Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego były członek gabinetu politycznego Jolanty Fedak, ministra pracy z PSL Eugeniusz Postolski wiceprezes Haldeksu (z grupy Kompanii Węglowej), członek rad nadzorczych PGE ZEW Dychów i ZWW Julian wiceminister gospodarki z ramienia PSL, jeden z najbardziej zaufanych ludzi Waldemara Pawlaka Stanisław Potyra wiceprezes EneaWytwarzanie (d. Elektrowni Kozienice), członek rady nadzorczej Energo-Inwest-Broker bliski znajomy Jana Burego, byłego wiceministra skarbu z PSL, znają się od lat, jeszcze z czasów działalności w ZMW Witold Prandota pracownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji ambasady Polski w Pekinie, a następnie w Ankarze były wiceszef kancelarii marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika z PSL Tomasz Prządka kierownik BP ARiMR w Rykach członek ZP PSL w Rykach, kandydat ludowców w wyborach do Sejmu Włodzimierz Pujanek dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu kandydat w wyborach samorządowych z list PSL Marek Pyka wiceprezes łódzkiej SSE kandydat PSL w wyborach do Senatu Walentyna Rakiel-Czarnecka dyrektor biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, wicedyrektor Muzeum Kolejnictwa kandydatka PSL w wyborach do europarlamentu i sejmiku Bolesław Ratajczak kierownik BP ARiMR w Kościanie wiceprezes ZP PSL w Kościanie, kandydat ludowców w wyborach samorządowych Witold Rąpała kierownik PT KRUS w Chojnie prezes zarządu gminnego PSL w Chojnie były wiceprzewodniczący rady miejskiej Andrzej Reguła kierownik BP ARiMR w Dębicy, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa były wicewojewoda i radny sejmiku podkarpackiego z ramienia PSL Urszula Rogóż-Bury kierownik administracji w rzeszowskim oddziale ARR, żona Jana Burego, byłego wiceministra skarbu z PSL Mirosław Romaniuk kierownik PT KRUS w Hajnówce radny powiatu hajnowskiego z PSL Andrzej Romańczuk dyrektor lubelskiego oddziału ARR, członek rad nadzorczych: Zamojskie Zakłady Zbożowe i PKS Wschód, radny sejmiku lubelskiego, szef lubelskiego PSL Stefan Rosiński pracownik Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, członek PSL Bogumiła Roszczyk-Parzych członek rady nadzorczej Górnośląskiej Spółki Gazownictwa kandydatka PSL do rady powiatu w Łomży Magdalena Rumiancew-Wróblewska zastępca dyrektora dolnośląskiego oddziału ARiMR, zastępca dyrektora Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, była asystentka byłej wicemarszałek Sejmu Ewy Kierzkowskiej z PSL, wiceprezes zarządu PSL w Świdnicy Mirosława Rutkowska dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Warszawie kandydatka PSL w wyborach do Sejmu Wiesław Rutkowski kierownik PT KRUS w Piszu były radny powiatu piskiego, z list PSL kandydował też na burmistrza Piszu Adam Rychliczek wiceprezes Lubelskiego Rynku Hurtowego były poseł i wicestarosta chełmski z PSL Bożena R. dyrektor wrocławskiego oddziału ARiMR wiceprzewodnicząca dolnośląskiego PSL, kandydatka ludowców w wyborach do Sejmu Witold Rzepiński członek rady nadzorczej Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Kołbacz kandydat PSL w wyborach do Sejmu Ewa Sakowska kierownik PT KRUS w Świdnicy kandydatka PSL do rady powiatu świdnickiego Władysław Serafin członek Warszawskiego Rolno- -Spożywczego Rynku Hurtowego były poseł PSL, dziś radny sejmiku województwa śląskiego, członek RN PSL jeden z bohaterów tzw. taśm PSL Katarzyna Serocka-Chrzanowska kierownik BP ARiMR w Starogardzie Gdańskim członek PSL, kandydatka ludowców w wyborach do Sejmu Rafał Seta kierownik BP ARiMR w Przysusze wiceprezes zarządu PSL w Przysusze, kandydat ludowców do rady powiatu przysuskiego Jan Sęk dyrektor Filharmonii Lubelskiej były senator PSL, kandydat ludowców w wyborach na prezydenta Lublina i do sejmiku lubelskiego Stanisław Siemion kierownik BP ARiMR w Żarach wiceprezes PSL w Lubsku, kandydat ludowców w wyborach do sejmiku lubuskiego Paweł Skóra kierownik BP ARiMR w Zawierciu skarbnik ZP PSL w Zawierciu, kandydat ludowców w wyborach do rady powiatu zawierciańskiego Tomasz Skrzyczyński prezes mazowieckiego WFOŚiGW członek zarządu grodzkiego PSL w Siedlcach, kandydat PSL w wyborach do sejmiku mazowieckiego Tadeusz Słobodzian członek zarządu Dolnośląskiego Centrum Hurtu Rolno-Spożywczego do niedawna szef ZP PSL w Świdnicy Ryszard Smolarek członek rady nadzorczej PKS Garwolin były poseł PSL, kandydat ludowców na senatora, w 2011 r. wpłacił na fundusz wyborczy PSL prawie 21 tys. zł Henryk Smolarz wiceprezes ARR, prezes KRUS były i obecny poseł PSL Roman Sobiecki członek rady nadzorczej PKO BP i PKO BP Bankowy PTE dobry znajomy i były wspólnik w interesach Jana Burego, byłego wiceministra skarbu z PSL Jerzy Socha kierownik BP ARiMR w Lublińcu do niedawna członek ZP PSL w Lublińcu Przemysław Sojko kierownik PT KRUS w Mońkach szef zarządu PSL w gminie Mońki Franciszek Sokołowski zastępca kierownika BP ARiMR w Suwałkach wieloletni radny gminy Filipów, kandydat PSL w wyborach do Sejmu Jan Sokół zastępca Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie sąsiad i dobry znajomy nieżyjącego posła PSL Edwarda Wojtasa, kandydat PSL w wyborach do rady miasta Lublin Tadeusz Solarski dyrektor Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, kandydat PSL w wyborach samorządowych i parlamentarnych Urszula Solińska-Marek dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, prezes Wałbrzyskiej SSE Invest Park, członek rady nadzorczej Invest Park Development córka Franciszka Solińskiego, byłego radnego powiatu wrocławskiego z PSL Zygmunt Sosnowski dyrektor podkarpackiego oddziału ANR członek rady nadzorczej EPO z grupy PGE prezes zarządu grodzkiego PSL w Rzeszowie, szef komisji rewizyjnej ludowców na Podkarpaciu. Katarzyna Sowa-Cichecka dyrektor Okręgowej Stacji Chemiczno- -Rolniczej w Kielcach, kandydatka PSL w wyborach do rady miasta Kielce Zbigniew Stasiak dyrektor łódzkiego oddziału ARR wiceprezes WFOŚiGW syn byłego posła PSL i szefa ludowców w łódzkim Wiesława Stasiaka Józef Stopka kierownik BP ARiMR w Żywcu członek ZP PSL w Żywcu Michał Stosik wiceprezes WFOŚiGW w Zielonej Górze kandydat do sejmiku lubuskiego i Sejmu z list PSL Andrzej Stram dyrektor wrocławskiego oddziału ARiMR szef wałbrzyskiego PSL Michał Strąk dyrektor Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy były poseł PSL i szef URM w rządzie Waldemara Pawlaka, członek gabinetu politycznego ministra pracy z PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza Zygmunt Strubiński prezes PGNiG Energia, członek rad nadzorczych spółek z grupy PGNiG: Geofizyki Kraków i Elektrociepłowni Stalowa Wola, od lat jeden z najbliższych kolegów i współpracowników szefa PSL Waldemara Pawlaka, kandydat PSL w wyborach do Sejmu ks. Zdzisław Struzik dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II, brat Adama Struzika, marsza

Odpowiedz Cytuj


Wróć do tematów

Adres tej witryny: https://glubczyce.istrefa.com

istrefa gmina Głubczyce | istrefa powiat Głubczyce | istrefa opolskie | istrefa Polska

Głubczyce - miasto, gmina miejsko-wiejska, powiat Głubczyce, województwo opolskie - portal lokalny
Kod pocztowy: 48-100


Info

  • Strona nie wymaga rejestracji ani logowania.
  • Każda nowa wypowiedź jest anonsowana na stronie głównej.

Szukaj...


Zgłoś problem...

Zgłoś problem techniczny związany z działaniem portalu.

Zgłoś problem